TapTap Android 站
足球巨星传奇(Football Legends)

足球巨星传奇(Football Legends)

开发者入驻
关注 140帖子 1
3.3
足球巨星传奇(Football Legends)游戏截图
足球巨星传奇(Football Legends)游戏截图
足球巨星传奇(Football Legends)游戏截图
足球巨星传奇(Football Legends)游戏截图
足球巨星传奇(Football Legends)游戏截图

简介

《足球巨星传奇》是一款以世界杯为背景的卡牌游戏

详细信息

供应商 北京疯狂体育产业管理有限公司
统一社会信用代码 911101055960674408
巨星传奇官方交流群
621516774
是否有内购 有内购
语言
简体中文和其他2种
更新时间 2018-11-27
网络 需要